Digitalizált dokumentumaink

Dr. Lauschmann Gyula munkái

Lauschmann Gyula 1861. szeptember 28-án született Székesfehérváron. Elemi és középiskoláit szülővárosában végezte, majd orvosi tanulmányokat folytatott Budapesten. Az orvosi diploma megszerzését követően 1899-ben tért vissza Székesfehérvárra, ahol orvosként, 1908-tól haláláig Fejér vármegye tiszti főorvosaként dolgozott. Igen sokoldalú ember volt. Az orvostudomány irodalmi, történeti vonatkozása, a helytörténet és a zene is érdekelte. Írói tevékenysége jelentős. Különösen értékesek Székesfehérvár és Fejér vármegye történetével, a helyi ciszterci rend múltjával, művelődéstörténetével kapcsolatos munkái.
Munkásságának csúcspontja, a Székesfehérvár történetéről szóló négykötetes monográfia városunk történetének alapműve, mely jelenleg is elérhető a Hungaricana oldalán. 

Adatok a magyarországi járványok történetéhez (1898)

Álmok világa (1902)

Arany János balladái és az elmekórtan (1903)

A ciszterciták székesfehérvári temploma (1901)

Dr. Fanta Adolf emlékezete (1907)

Hasfalon és mellkason áthatoló lövés ritka esete (1903)

Közegészségügyi Szilveszter est (1904)

Kreskay Imre pálos költő (1905)

Székesfehérvár feliratos kövei

A szív valósága és költészete (1904)

Virág Benedek és Ányos Pál viszonya Székesfehérvárhoz (1905)