Szolgáltatások

Irodalomkutatás

Helyismereti órák, foglalkozások, kézműveskedés

Középiskolás honismereti vetélkedők szervezése

Kiállítások

Könyvajánlók

Adatbázisok

A könyvekből, folyóiratokból nemcsak a vármegye településeire, hanem a Fejér vármegyei személyiségekre vonatkozó adatokat is kigyűjtjük. Fejér megyei személyiségeknek tekintjük azokat, akik valamilyen módon kötődnek megyénkhez, akik a megye területén születtek, itt haltak meg, itt vannak eltemetve, vagy életük jelentős részét itt töltötték, illetve tevékenységükkel gazdagították Fejér vármegyét. Az évtizedek alatt több mint tízezer személyről gyűlt össze adat cédulakatalógusunkban. Az anyag rögzítése az 1990-es évektől megtörtént, de csak az egy számítógépen használható (offline) ISIS rendszerben, így az anyag a helyismereti könyvtárosok segítségével használható. Erre a gazdag anyagra építve kezdtük meg a könyvtárunk honlapján található Fejér Megyei Életrajzi Lexikon szócikkeinek írását.
2008-2009-ben fenntartónk, a Fejér Megyei Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottsága kezdeményezésére és támogatásával kezdődött el az életrajzi lexikon összeállítása. A szócikkeket a Fejér Megyei Levéltár, a Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár Város Levéltára, a Szent István Király Múzeum, és a Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár könyvtárosai, levéltárosai, történészei állították össze. A tervezett 1000 szócikk helyett azonban mindössze 500 készült el. Pályázati lehetőség, valamint a helyismereti csoport kis létszáma miatt ez a munka nem folytatódhatott ilyen mértékben, ugyanakkor minden évben készítünk további szócikkeket (elősorban az évfordulós személyiségekről).

2014-ben első alkalommal a személyi adatbázisra építve online Évfordulónaptárt is közzétettünk. Ide azok a neves személyek kerültek, akiknek adott évben születése, vagy halála évfordulójára emlékezünk. Név, település, vagy akár foglalkozás szerint is kereshetők a jeles évfordulók.