Fejér megyei gyűjtemény

A helyismereti feldolgozás során a könyvek és időszaki kiadványok mellett változatos, nagyon érdekes dokumentumokkal találkozunk. Ez abból adódik, hogy a helyismereti anyag részben vásárlással, részben pedig a nyomdai kötelespéldány szolgáltatás keretében gyarapszik. A megyei nyomdák elküldik számunkra az általuk kiadott nyomdatermékeket, melyek jelentős része nem könyv és nem időszaki kiadvány, hanem kisnyomtatvány (meghívó, plakát, prospektus, szórólap, illetve egyéb nyomtatvány).

A kisnyomtatványokat méretük szerint tároljuk. Őrzünk A3-as és még nagyobb plakátokat, A4-es méretű illetve ennél kisebb aprónyomtatványokat. Ezeket a helyismeret szempontjából különösen fontos sokszorosított, nyomtatott dokumentumokat hosszú évtizedek óta gyűjti a könyvtárunk, de a visszakeresésük jelenleg még kissé nehézkes, és hosszadalmas. Az utóbbi években megtörtént a plakátok tematikus módon történő szétválogatása.

Különválogatva őrizzük a Fejér megyei települések plakátjait. Közülük kiemelten kezeljük a nagyobb mennyiséget képviselő dunaújvárosi plakátokat. Legnagyobb számban székesfehérvári plakátok alkotják a gyűjteményt, így itt intézmények, illetve témák szerint csoportosítottuk őket. Gyűjteményünkben vannak történeti értékű plakátok, többek között az 1950-1960-as évek tanácstagválasztásairól, és az országgyűlési képviselő választásokról. Nagyon érdekesek a megyei állatkereskedelemhez kötődő a Fejér megyei állatforgalmi vállalat állatfelvásárlási árait közlő plakátok. Ma már nem létező intézmények, mint az Építők Művelődési Háza, vagy a Vidámpark, korabeli általunk őrzött plakátjai a helytörténet számára fontos források.

Az A/4-es méretű, beérkezés sorrendjében tékában elhelyezett kisnyomtatványokat Iskolai Közösségi Szolgálatot végző középiskolás fiatalok segítségével 2014-ben kezdtük hasonló módon szétválogatni, ezáltal próbáljuk könnyebben használhatóvá tenni a gyűjteményt.

A legkisebb méretű aprónyomtatványok közül már feldolgoztunk 2993 darab képeslapot, amelyek fotóval, adatokkal honlapunkon, a katalógusunkban is megtalálhatók. Települések szerint visszakereshetőek a Képeslapok fülből kiindulva.


 Az aprónyomtatványok közül, a képeslapokon kívül, a gyászjelentések alkotnak külön gyűjteményt, amelyet abc rendben tárolunk. Az anyag további része tematikai csoportosításra vár.

Látványos és megkerülhetetlen forrástípus helyismereti kutatás során a fotó. Könyvtárunkban zömében a kollégák által a megye falvainak könyvtáraiban, illetve a helyi rendezvényeken készített fotóit őrizzük. Így ezek többnyire a megye könyvtártörténetét illusztrálhatják.

A helyismereti kutatás fontos forrását jelenti majd a feldolgozás után a Fejér megyei hírlap archívumából könyvtárunkba került, az 1970-es években készült és zömében a hírlapban leközölt fotó-gyűjtemény. Miután az 1970-es évek hírlapjaiban már most nagyon rossz minőségű, elhalványodott fotók láthatók, így az eredeti fotók pótolhatatlanok a kutatók, a korszak iránt érdeklődők számára. Ennek a több száz darabos anyagnak a feldolgozása folyamatban van.

Ma már az úgynevezett nem hagyományos dokumentumok is a helyismereti gyűjtemény részét képezik, így néhány CD, DVD, CD-ROM is található a Helyismeretben.

A Fejér megyei gyűjteményt alkotó könyvek, tanulmányok, folyóirat- és újságcikkek, képes levelezőlapok, CD-k, DVD-k adatai megtalálhatók a könyvtár internetes katalógusában.

A helyi lapok könyvtárunk állományában megtalálható, mikorfilmen olvasható számai a következő listában tekinthetőek meg:

Mikrofilmjeink