Fejér megyei gyűjtemény

A helyismereti feldolgozás során a könyvek és időszaki kiadványok mellett változatos, nagyon érdekes dokumentumokkal találkozunk. Ez abból adódik, hogy a helyismereti anyag részben vásárlással, részben pedig a nyomdai kötelespéldány szolgáltatás keretében gyarapszik. A vármegyei nyomdák elküldik számunkra az általuk kiadott nyomdatermékeket, melyek jelentős része nem könyv és nem időszaki kiadvány, hanem kisnyomtatvány (meghívó, plakát, prospektus, szórólap, képeslap, illetve egyéb nyomtatvány).

A székesfehérvári Vidámpark megnyitó ünnepségének plakátja

A kisnyomtatványokat méretük szerint tároljuk. Őrzünk A3-as és még nagyobb plakátokat, A4-es méretű illetve ennél kisebb aprónyomtatványokat. Ezeket a helyismeret szempontjából különösen fontos sokszorosított, nyomtatott dokumentumokat hosszú évtizedek óta gyűjti a könyvtárunk. Az utóbbi években megtörtént a kisnyomtatványok tematikus módon történő szétválogatása. A rendszerzés még folyamatban van, de már lényegesen könnyebben megtalálhatjuk a keresett információkat.

Különválogatva őrizzük a Fejér vármegyei települések plakátjait. Közülük kiemelten kezeljük a nagyobb mennyiséget képviselő dunaújvárosi plakátokat. Legnagyobb számban székesfehérvári plakátok alkotják a gyűjteményt, így itt intézmények, illetve témák szerint csoportosítottuk őket. Gyűjteményünkben vannak történeti értékű plakátok, többek között az 1950-1960-as évek tanácstagválasztásairól és az országgyűlési képviselő választásokról. Nagyon érdekesek az állatkereskedelemhez kötődő a Fejér megyei állatforgalmi vállalat állatfelvásárlási árait közlő plakátok. Ma már nem létező intézmények, mint az Építők Művelődési Háza, vagy a Vidámpark, korabeli általunk őrzött plakátjai a helytörténet számára fontos források. Plakátjegyzék

A következő témák plakátjait már feldolgoztuk, adatokkal ellátva megtekinthetők a katalógusból: Vidámpark, Építők Művelődési Háza, Korona Rt., Áfész, Skála Fehérvár, Székesfehérvári kiskereskedelmi vállalat, Székesfehérvári tanácsi rendeletek, Fejér megyei iparcikk kiskereskedelmi vállalat, Fejér megyei élelmiszer és vendéglátóipar, Hazafias Népfront, Fejér Megyei Tanács, KISZ, Földműves Szövetkezet, Ünnepek, Fejér Megyei Moziüzemi Vállalat, Közlekedésbiztonság, MESZÖV, DISZ, KISZ Fejér megye, Vegyes megyei szervezetek, Gabonafelvásárlás és állattenyésztés.

Fejér vármegye településeinek plakátjait digitalizáltuk, egy online gyűjteményben, településnév szerint böngészhetünk közöttük. Fejér megyei települések plakátjai


A legkisebb méretű aprónyomtatványok közül már feldolgoztunk 3400 darab képeslapot, amelyek fotóval, adatokkal honlapunkon, a katalógusunkban is megtalálhatók. Települések szerint visszakereshetőek a Képeslapok fülből kiindulva.

Az aprónyomtatványok közül, a képeslapokon kívül, a gyászjelentések alkotnak külön gyűjteményt, amelyet abc rendben tárolunk.


Látványos és megkerülhetetlen forrástípus helyismereti kutatás során a fotó. Könyvtárunkban zömében a kollégák által a megye falvainak könyvtáraiban, illetve a helyi rendezvényeken készített fotóit őrizzük, így ezek többnyire a vármegye könyvtártörténetét illusztrálhatják. A fotógyűjtemény jegyzéke


A helyismereti kutatás fontos forrását jelenti majd a feldolgozás után a Fejér megyei hírlap archívumából könyvtárunkba került, az 1970-es években készült és zömében a hírlapban leközölt fotó-gyűjtemény. Miután az 1970-es évek hírlapjaiban már most nagyon rossz minőségű, elhalványodott fotók láthatók, így az eredeti fotók pótolhatatlanok a kutatók, a korszak iránt érdeklődők számára. Az archivum fotóinak jegyzéke

Az úgynevezett nem hagyományos dokumentumok is a helyismereti gyűjtemény részét képezik, így néhány CD, DVD, CD-ROM is található a Helyismeretben.

Mikrofilmről már digitalizáltuk A Képes Levelező-lap, A Sárbogárd és Vidéke könyvtárunkban elérhető évfolyamait, valamint a Fejérmegyei Naplót 1920-ig.  A helyi lapok könyvtárunk állományában megtalálható, mikrofilmen olvasható számai a következő listában tekinthetőek meg:

Mikrofilmjeink


A Fejér megyei gyűjteményt alkotó könyvek, tanulmányok, folyóirat- és újságcikkek, képes levelezőlapok, plakátok, CD-k, DVD-k adatai megtalálhatók a könyvtár internetes katalógusában.