Hírek, események

Könyvtárosok világnapja 2023

A könyvtárosok világnapja (április 14.) 2011 óta kerül megrendezésre az American Library Association (Amerikai Könyvtárak Szövetsége – ALA) és az International Federation of Library Associations and Institutions (Könyvtári Egyesületek és Intézmények Nemzetközi Szövetsége – IFLA) kezdeményezésére. Célja, hogy felhívja a figyelmet a könyvtárak és könyvtárosok nyújtotta értékekre. (forrás: jakd.hu)
Jelen virtuális kiállításunkban a munkatársaink emléke előtt tisztelgünk A könyvtárosok világnapja alkalmából.

A részletes életrajzok a Fejér megyei életrajzi lexikonban olvashatók.EMLÉKEZÉS FEJÉR MEGYÉBEN SZOLGÁLT KOLLÉGÁINKRA


SZÜLETÉSI ÉVFORDULÓK


115 éve született Tanka János (1908–1992), abai könyvtáros 1956-tól 1986-ig.

1956-tól Abán tanított 1968-as nyugdíjazásáig. 1956-ban tiszteletdíjas könyvtáros lett. A kezdeti években három fiókkönyvtár ellátása is hozzá tartozott. Vezetett honismereti szakkört, gyűjtötte a község helyismereti anyagát. Írt a Tanítók Lapja, Könyvtáros, Család és Iskola, Magyartanítás, Köznevelés, Fejér Megyei Könyvtáros c. lapokba. 1968-ban utóbbi folyóiratban megjelent cikkeiért nívódíjban részesült.
Bővebben 
105 éve született Könczöl Imre (1918 – 1990), a megyei könyvtár megalapítója és igazgatója 1951–1957 között.

1949-ben saját kérésére Fejér megyébe helyezték, Székesfehérváron szabadművelődési felügyelő, a Megyei Népművelési Központ vezetője, a megyei tanács osztályvezetője lett. 1951. november 16-tól 1952. augusztus 19-ig a székesfehérvári városi könyvtár, ezt követően 1957. március 8-ig a megyei könyvtár vezetője. Elévülhetetlen érdemeket szerzett a megyei könyvtár megszervezésében, vidéki könyvtárak létesítésében, a szellemi élet felpezsdítésében.
Bővebben

Művei a katalógusunkban

100 éve született Havrilla János (1923 – 2004), akinek könyvtárosi munkássága elsősorban Perkátához kötődött 1952–1974 között

A Fejér megyei Alsótekeres pusztára a faiskolába került. Társadalmi munkában elvállalta a helyi könyvtár kezelését. 1952-ben a székesfehérvári megyei könyvtárban szervező könyvtárosként alkalmazták. Elvégezte a két éves alapfokú könyvtáros tanfolyamot. 1954. július 1-jén saját kérésére Perkátára helyezték, ahol 20 évig vezette a községi könyvtárat.
Bővebben 
95 éve született Börcs János (1928 – 1996), Bicskei volt könyvtáros és könyvtárigazgató 1972-től 1990-ig

1959-ben egykori tanára Tatabányára hívta, ahol a megyei könyvtárban autókönyvtáros, 1962-től olvasószolgálatos, 1967-től a gyermekkönyvtár vezetője lett. Munka mellett elvégezte a KMK szaktanfolyamát. 1972-től Bicskén a nagyközségi-járási könyvtár vezetőjévé nevezték ki.1978-ban megszerezte a főiskolai diplomát. Évtizedeken át dolgozott a könyvtár folyamatos fejlesztéséért, a munkatársak szakképesítéséért és továbbképzéséért.
Bővebben


HALÁLOZÁSI ÉVFORDULÓK


50 éve halt megy Csukly Alajos (1924 – 1973), a megyei könyvtár módszertanosa 1954-től 1973-ig

Fiatalon lépett a népművelés szolgálatába. 1948-tól a Szabadművelődési Felügyelőségen, 1950-től a Mozi Üzemi Vállalatnál, 1954-től a székesfehérvári megyei könyvtárban dolgozott. Kölcsönző könyvtárosi, majd módszertanos munkakörbe került. Indulásától, 1961-től 1967-ig, szerkesztette a Könyvtári Híradót, a Fejér Megyei Könyvtáros elődjét. E kiadványban számos módszertani írása olvasható.
Bővebben 
20 éve halt meg Gévay Ágnes (1936 – 2003), a megyei könyvtár olvasószolgálatának vezetője 1962-től, majd rövid ideig a helyismeretben dolgozott 1987-es nyugdíjazásáig

Szerződéses könyvtáros volt előbb a Fejér megyei könyvtárban, majd Sztálinvárosban. Az 1956-os forradalom alatt hazajött Székesfehérvárra. Könczöl Imre hívására a Vörösmarty Rádió bemondója lett a forradalmi események idején. Képesítés nélküli nevelőként helyezkedett el. Négy évig tanított Vereben az általános iskolában, felnőtteket is. Ekkor kezdte meg tanulmányait, levelező tagozaton, a pécsi pedagógiai főiskolán. 1962-ben hívta Székesfehérvárra Csongor Endréné, a megyei könyvtár igazgatója.
Bővebben15 éve halt meg Szelle Béla (1934 – 2008), akinek nevéhez az 1952 – 1954 közötti évek fűződnek, (megyei könyvtár, Bicske, Sztálinváros, Enying)

Rövid ideig a székesfehérvári megyei könyvtárban dolgozott, majd Bicskére került járási könyvtárvezetőnek, 1953 tavaszán pedig a sztálinvárosi könyvtárat bízták rá, majd az enyingi járási könyvtár létrehozása lett a feladata. 1954-ben felvették az ELTE magyar-könyvtár szakára, ahol 1958-ban diplomázott. 1958-tól 2004-ig tanított az ELTE BTK könyvtártudományi tanszékén.
Bővebben10 éve halt meg Csongor Rózsa (1920 – 2013), 1961-től 1981-ig igazgatta a megyei könyvtárat

1957-ben egy újsághirdetésre való jelentkezése alapján felvették a székesfehérvári megyei könyvtárba feldolgozó könyvtárosnak. Az ELTE magyar-történelem szakán államvizsgázott 1959-ben. Ez után két évig a Fejér megyei tanács művelődési osztályának művészeti előadója volt. Hamarosan felkérték a Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár vezetésére, ahol 1961. szeptember 1-jei kinevezésétől 1981. december 31-ig – nyugdíjazásáig – igazgatóként dolgozott.
Bővebben 

Jelentős írói tevékenységét számos könyvtárszakmai és szépirodalmi publikációja bizonyítja.

Művei a katalógusunkban

(Összeállította: Hegedűs Éva)